hlavicka penb NEW

 

 

                                                               CO JE TO VLASTNĚ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY-PENB

 

 penb deda

  • Průkaz energetické náročnosti budovy, zkráceně PENB, je dokument, který obsahuje informace o energetické náročnosti budovy, znázorněné číselné i grafické podobě.
  • PENB hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do ní vstupují vytápění, chlazení, přípravu teplé vody, větrání a osvětlení, při jejím běžném používání.
  • Jedná se o nástroj pro prokázání splnění podmínek platné legislativy pro nové budovy a větších rekonstrukcí, stávajících budov aCO JE TO PENB ROZOSTRENY  budov určených pro prodej či pronájem.
  • Je určen k jednoduchému srovnání budov z hlediska jejich nároků na spotřebu energie na provoz a tím i jejich nákladům. Slouží majitelům a uživatelům budov, realitním kancelářím jako jeden z nástrojů pro stanovení kupní ceny nemovitosti, či výše nájmu.
  • Jsou nově stanoveny ukazatele energetické náročnosti budovy, celková primární energie, neobnovitelná primární energie, celková dodaná energie, dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení, průměrný součinitel prostupu tepla, součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici a účinnost technických systémů.
  • PENB je legislativně zakotven v zákoně č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a podrobně upraven vyhláškou č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.

OBJEDNÁVKA CHCI OBJEDNAT ROZMAZANÝ

  penb babca

 

Z ČEHO SE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI SKLÁDÁ?

 

                                               PRŮKAZ TVOŘÍ PROTOKOL A GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ

 CO JE TO PENB PROTOKOL

PROTOKOL OBSAHUJE ÚDAJE,  které jsou podstatné pro vyhodnocení energetické náročnosti budovy. Tyto údaje jsou definované vyhláškou č. 78/2013 o energetické náročnosti budov. Jedná se základní informace o budově, účelu zpracování průkazu, dále stavebně technické, provozní a ekonomické údaje budovy, energetickou náročnost budovy, prostředí, kterému je budova vystavena, a popis doporučených opatření, které by mohly snížit energetickou náročnost budovy.

 penb PROTOKOL prukazu MALY
 
 PENB GRAFIKA NAD SEBOU

GRAFICKÁ ČÁST OBSAHUJE ÚDAJE,  které jsou definované rovněž vyhláškou č. 78/2013 o energetické náročnosti budov. Tato součást průkazu energetické náročnosti budovy obsahuje zařazení budovy do klasifikačních tříd energetické náročnosti budovy. Obsahuje měrné hodnoty ukazatelů energetické náročnosti budovy vztažené na  energeticky vztažnou plochu a také hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro celou budovu.

 grafická část penb s popisem
 

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

 penb energetický štítek MALY

Od nás dostanete k tomu ještě ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY a PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY.

POZOR : ENERGETICKÝ ŠTÍTEK NENÍ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY.Pojem energetický štítek se používá v souvislosti s  označením energetické náročnosti spotřebičů. U nich se barevným symbolem vyznačuje zařazení spotřebiče do třídy energetické náročnosti podle písmen a znamená  jaký stupeň spotřeby energie spotřebič má.  V souvislosti s budovami pojem není správně používán. Ve spojení s budovami a jejich energetickou náročností se používá pojem energetický štítek obálky budovy, který se často zaměňuje s průkazem energetické náročnosti budovy.

Pojem vymezuje technická norma ČSN 73 0540-2 - tepelná ochrana budov – Příloha C. Ta tento pojem v vymezuje takto:

Protokol k energetickému štítku obálky budovy a energetický štítek obálky budovy jsou přehledné technické dokumenty, kterými je možno doložitsplněné požadavků na prostup tepla obálkou budovy.

Není tedy možné zaměňovat energetický štítek obálky budovy s průkazem energetické náročnosti budovy, protože štítek nemá vůbec žádnou vypovídací hodnotu o celkové energetické náročnosti budovy, ale zabývá se POUZE vlastnostmi obálky budovy.

K ČEMU TEDY JE?

Předně je tento dokument je povinnou součástí energetického auditu budovy zpracovávaného podle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií při podávání žádosti o finanční příspěvek podle některého z vypisovaných dotačních titulů.

Z energetického štítku obálky lze spolehlivě vyčíst, co je možné z hlediska energetických úspor očekávat například od plánovaného zateplení budovy.

Energetický štítek obálky budovy obsahuje vždy dvě části:

PROTOKOL a GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY.

Z protokolu i grafického znázornění energetického štítku obálky budovy je zřejmé, podstatným kritériem kvality obálky je zařazení do klasifikační třídy prostupu tepla obálkou.

 penb PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU MALY

Prodáváte nemovitost?

prodej realit

Zpracujeme pro Vás PENB rychle a kvalitně. Každou nemovitost navštívíme, abychom získali co nejvíce informací o budově. Cenu za zpracování budete znát vždy dopředu před zpracováním PENB. 

Pokud stojíte o rychlý a kvalitně zpracovaný Průkaz energetické náročnosti budovy,  kontaktujete nás. Budete spokojeni, dostanete kvalitně zpracovaný energetický průkaz, a pokud nebudete čemukoliv rozumět, rádi Vám vše vysvětlíme.

Cenu za zpracování PENB jsou rozumné. Navštivte náš ceník.

        CENÍK PENB ŠIPKA

 penize

kontakty na nás

BRDSKÝ SERVIS s.r.o.

Hoděmyšl č.p. 42
262 42 Sedlice

Email :

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon:

+420 774 208 700

napište nám