hlavicka POVINNOSTI KB

 VLASTNÍTE KOMERČNÍ BUDOVU?

Potom máte několik povinnosti ve vztahu ke SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV stanovených zákonem 406/2000 Sb. o hospodaření s energií. Připravili jsme pro Vás jednoduchý přehled.Při výstavbě nových budov, prodeji nebo pronájmu starých budov, musíte plnit požadavky na energetickou náročnost budov  (ENB) a v jednotlivých životních situacích doložit:

 

 

NOVOSTAVBA po 1.4.2013

TYP BUDOVY nebo SITUACE

POŽADAVEK NA ENERGETICKOU NÁROČNOST

POVINNOST ZAJISTIT PENB

POZOR Přístavba a nástavba navyšující původní energeticky vztažnou plochu o více než 25 % se považuje při stanovení referenčních hodnot ukazatelů energetické náročnosti budovy za novou budovu.

POŽADAVEK NA NÁKLADOVĚ OPTIMÁLNÍ ÚROVEŇ

zhruba odpovídá nízkoenergetickému standardu

 

NOVOSTAVBA S ENERGETICKY VZTAŽNOU PLOCHOU

JE POVINNOST

EVP > 1500 m2 od 1.1. 2018

POŽADAVEK NA TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBU

EVP > 350 m2 od 1.1.2019

je to budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.

EVP <  350 m2 od 1.1. 2020

 

 

REKONSTRUKCE po 1.4.2013

TYP BUDOVY nebo SITUACE

POŽADAVEK NA ENERGETICKOU NÁROČNOST

POVINNOST ZAJISTIT PENB

REKONSTRUKCE je stavební úprava, přístavba nebo nástavba nenavyšující původní energeticky vztažnou plochu o více než 25 %. (Směrodatné je datum žádosti o stavební povolení nebo datum ohlášení změny dokončené budovy podle stavebního zákona);

POŽADAVEK NA NÁKLADOVĚ OPTIMÁLNÍ ÚROVEŇ pro renovované prvky

JE POVINNOST, ALE

tzv. nákladově-optimální úroveň pro renovované prvky, nebo pro celou budovu podle rozhodnutí stavebníka

pouze pokud se renovuje více než 25 % obálky a není zpracovaný průkaz (např. z předchozí koupě domu nebo předchozí fáze renovace); doposud byl požadavek pouze u budov nad 1000 m2

neexistuje požadavek na rozsah renovace, ale na energetickou kvalitu renovovaných nebo měněných prvků, případně celé budovy v případech, kdy je to pro stavebníka výhodné; pokud se nezpracovává průkaz, stavebník si uchová účetní doklady (např. od prodejce stavebnin nebo od stavební firmy)

 

 

PRODEJ NEBO NOVÝ PRONÁJEM CELÉ BUDOVY po 1.4.2013

TYP BUDOVY nebo SITUACE

POŽADAVEK NA ENERGETICKOU NÁROČNOST

POVINNOST ZAJISTIT PENB

 

NENÍ POŽADAVEK

JE POVINNOST

indikace energetické třídy musí být také v inzerci

TYP BUDOVY nebo SITUACE

POŽADAVEK NA ENERGETICKOU NÁROČNOST

PENB

POZN. K CELÉMU DOMU-PENB s EVP > 1500 m2 do 1.1. 2015

NENÍ POŽADAVEK

NENÍ, ALE

je povinnost předložit zájemci průkaz budovy; Pokud jej majitel nemá ještě zpracovaný , může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; V případě, že se předkládá průkaz, musí být indikace energetické třídy uvedena také v inzerci

POZN. K CELÉMU DOMU PENB s EVP > 1000 m2 do 1.1. 2017

POZN. K CELÉMU DOMU PENB s EVP <  1000 m2 do 1.1. 2019

POZNÁMKA :zpracovává se pouze průkaz pro celou budovu, který se poté využívá při jednotlivých prodejích

 

 

PRODEJ JEDNOTLIVÉ KANCELÁŘE po 1.4.2013

TYP BUDOVY nebo SITUACE

POŽADAVEK NA ENERGETICKOU NÁROČNOST

POVINNOST ZAJISTIT PENB

POZN. K CELÉMU DOMU-PENB s EVP > 1500 m2 do 1.1. 2015

NENÍ POŽADAVEK

NENÍ U KANCELÁŘÍ ALE

každá komerční budova musí mít zpracovaný průkaz energetické náročnosti v  termínech podle energeticky vztažné plochy - tedy budova s energeticky vztažnou plochou  nad 1500m² do roku 2015, nad 1000 m² do roku 2017 a menší do roku 2019

POZN. K CELÉMU DOMU PENB s EVP > 1000 m2 do 1.1. 2017

POZN. K CELÉMU DOMU PENB s EVP <  1000 m2 do 1.1. 2019

POZNÁMKA :zpracovává se pouze průkaz pro celou budovu, který se poté využívá při jednotlivých prodejích

 
 

NOVÝ PRONÁJEM JEDNOTLIVÉ KANCELÁŘE  od 1.1.2016

TYP BUDOVY nebo SITUACE

POŽADAVEK NA ENERGETICKOU NÁROČNOST

POVINNOST ZAJISTIT PENB

 

POZN. K CELÉMU DOMU-PENB s EVP > 1500 m2 do 1.1. 2015

  

NENÍ POŽADAVEK

 JE POVINNOST PENB BUDOVY KANCELÁŘE NE, ale každá komerční budova musí mít zpracovaný průkaz energetické náročnosti v  termínech podle energeticky vztažné plochy - tedy budova s energeticky vztažnou plochou  nad 1500m² do roku 2015, nad 1000 m² do roku 2017 a menší do roku 2019

POZN. K CELÉMU DOMU PENB s EVP > 1000 m2 do 1.1. 2017

POZN. K CELÉMU DOMU PENB s EVP <  1000 m2 do 1.1. 2019

               

 

     

Komerční budovy

Komerční budovy mají zákonem stanovené podmínky, ve vztahu k lhůtám,  obdobné jako bytové domy. Při prodeji, či pronájmu budovy nebo prodeji části budovy (např. komerčních prostor, bytů apod.) platí povinnost zpracování a předání průkazu novému majiteli nebo nájemci od 1.1.2013*, pro všechny budovy, tedy i komerční. Od 1.1.2016 se tato povinnost vztahuje i na pronájem ucelené části budov, tedy i komerčních prostor (např. obchodů)
Dále je novelou 2015 zrušena povinnost u stávajících bytových a administrativních budov mít zpracován průkaz podle energeticky vztažné plochy. Tato povinnost se ale týkala pouze pro bytové a administrativní budovy, netýkala se komerčních objektů. 

ŠIPKA POVINNOSTI VLASTNÍKŮ kd2

kontakty na nás

BRDSKÝ SERVIS s.r.o.

Hoděmyšl č.p. 42
262 42 Sedlice

Email :

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon:

+420 774 208 700

napište nám