hlavicka povinnosti  penb

STAVÍTE NOVÝ BYTOVÝ DŮM, REKONSTRUJETE  NEBO PRODÁVÁTE STARÝ?

JSTE VLASTNÍK BYTOVÉ JEDNOTKY?

Potom máte několik povinnosti ve vztahu ke SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV stanovených zákonem 406/2000 Sb. o hospodaření s energií. Připravili jsme pro Vás jednoduchý přehled.Při výstavbě nových budov, prodeji nebo pronájmu starých budov, musíte plnit požadavky na energetickou náročnost budov  (ENB) a v jednotlivých životních situacích doložit:

 

 

 

NOVOSTAVBA po 1.4.2013

 

TYP BUDOVY nebo SITUACE

POŽADAVEK NA ENERGETICKOU NÁROČNOST

POVINNOST MÍT PENB

 

POZOR Přístavba a nástavba navyšující původní energeticky vztažnou plochu o více než 25 % se považuje při stanovení referenčních hodnot ukazatelů energetické náročnosti budovy za novou budovu.

POŽADAVEK NA NÁKLADOVĚ OPTIMÁLNÍ ÚROVEŇ

JE POVINNOST

STAVBA NASTOJATO

NOVOSTAVBA S ENERGETICKY VZTAŽNOU PLOCHOU

zhruba odpovídá nízkoenergetickému standardu

JE POVINNOST

EVP > 1500 m2 od 1.1. 2018

POŽADAVEK NA TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBU

EVP > 350 m2 od 1.1.2019

je to budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.

EVP <  350 m2 od 1.1. 2020

 

 

 

REKONSTRUKCE po 1.4.2013

 

TYP BUDOVY nebo SITUACE

POŽADAVEK NA ENERGETICKOU NÁROČNOST

POVINNOST MÍT PENB

 

REKONSTRUKCE je stavební úprava, přístavba nebo nástavba nenavyšující původní energeticky vztažnou plochu o více než 25 %. (Směrodatné je datum žádosti o stavební povolení nebo datum ohlášení změny dokončené budovy podle stavebního zákona);

POŽADAVEK NA NÁKLADOVĚ OPTIMÁLNÍ ÚROVEŇ pro renovované prvky

JE POVINNOST, ALE

pouze pokud se renovuje více než 25 % obálky a není zpracovaný průkaz (např. z předchozí koupě domu nebo předchozí fáze renovace); doposud byl požadavek pouze u budov nad 1000 m2

 

tzv. nákladově-optimální úroveň pro renovované prvky, nebo pro celou budovu podle rozhodnutí stavebníka

neexistuje požadavek na rozsah renovace, ale na energetickou kvalitu renovovaných nebo měněných prvků, případně celé budovy v případech, kdy je to pro stavebníka výhodné; pokud se nezpracovává průkaz, stavebník si uchová účetní doklady (např. od prodejce stavebnin nebo od stavební firmy)

 

 

 

PRODEJ NEBO NOVÝ PRONÁJEM CELÉ BUDOVY po 1.4.2013

 

TYP BUDOVY nebo SITUACE

POŽADAVEK NA ENERGETICKOU NÁROČNOST

POVINNOST MÍT PENB

 

 

NENÍ POŽADAVEK

JE POVINNOST

indikace energetické třídy musí být také v inzerci

 

 

 

PRODEJ JEDNOTLIVÉHO BYTU po 1.4.2013

 

TYP BUDOVY nebo SITUACE

POŽADAVEK NA ENERGETICKOU NÁROČNOST

                                    POVINNOST MÍT PENB

 

NENÍ POŽADAVEK

JE POVINNOST PENB BUDOVY

Vlastník, společenství vlastníků nemá od 1.7.2015 již žádnou zákonnou povinnost zajistit PENB v závislosti na energeticky vztažné ploše budovy. Je ale i nadále povinnost vlastníka jednotky předložit zájemci průkaz budovy; Pokud jej vlastník jednotky na písemnou žádost od SVJ nezíská, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; V případě, že se předkládá průkaz, musí být indikace energetické třídy uvedena také v inzerci

U BYTOVÝCH DOMU POVINNOST DLE ENERGETICKY VZTAŽNÉ PLOCHY OD 1.7.2015 ZRUŠENA

POZNÁMKA :nevztahuje se na družstevní byty (zde právně nejde o prodej, ale převod práva k užívání). Zpracovává se pouze průkaz na celý bytový dům, který poté využívají všichni majitelé jednotlivých bytů; každý bytový dům musí mít zpracovaný průkaz energetické náročnosti v termínech podle energeticky vztažné plochy:  bytový dům s energeticky vztažnou plochou nad 1500m² do roku 2015, nad 1000 m² do roku 2017 a menší do roku 2019 (týká se i bytového domu vlastněného družstvem); zpracovává se pouze průkaz na celý bytový dům, který poté využívají všichni majitelé jednotlivých bytů; pokud má bytový dům kotel nad 20 kW nebo klimatizaci nad 12 kW, pak musí zajistit jejich pravidelné kontroly v intervalech, které stanovuje vyhláška

NOVÝ PRONÁJEM JEDNOTLIVÉHO BYTU po 1.1.2016

TYP BUDOVY nebo SITUACE

POŽADAVEK NA ENERGETICKOU NÁROČNOST

PENB

NENÍ POŽADAVEK

JE POVINNOST PENB BUDOVY

Vlastník, společenství vlastníků nemá od 1.7.2015 již žádnou zákonnou povinnost zajistit PENB v závislosti na energeticky vztažné ploše budovy. Je ale i nadále povinnost vlastníka jednotky předložit zájemci průkaz budovy;Pokud jej majitel bytu na písemnou žádost od SVJ nezíská, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; V případě, že se předkládá průkaz, musí být indikace energetické třídy uvedena také v inzerci.

U BYTOVÝCH DOMU POVINNOST DLE ENERGETICKY VZTAŽNÉ PLOCHY OD 1.7.2015 ZRUŠENA

POZNÁMKA : nevztahuje se na družstevní byty (zde právně nejde o pronájem ale o podnájem)zpracovává se pouze průkaz na celý bytový dům, který poté využívají všichni majitelé jednotlivých bytů; každý bytový dům musí mít zpracovaný průkaz energetické náročnosti v termínech podle energeticky vztažné plochy:  bytový dům s energeticky vztažnou plochou nad 1500m² do roku 2015, nad 1000 m² do roku 2017 a menší do roku 2019 (týká se i bytového domu vlastněného družstvem); zpracovává se pouze průkaz na celý bytový dům, který poté využívají všichni majitelé jednotlivých bytů; pokud má bytový dům kotel nad 20 kW nebo klimatizaci nad 12 kW, pak musí zajistit jejich pravidelné kontroly v intervalech, které stanovuje vyhláška

POZNÁMKA : Pokud tedy majitel bytového domu nestaví, neprovádí renovaci, neprodává ci nove nepronajímá, vztahují se na neho z tohoto zákona pouze jeden požadavek:
1) na pravidelnou kontrolu kotlu nad 20 kW a klimatizačních zařízení nad 12 kW v pravidelných intervalech.

 

 

Bytové domy

U bytových domů je situace trochu složitější. Mimo povinnosti stanovené zákonem pro územní a stavební řízení (stavba a rekonstrukce) byla vlastníkům domů nebo SVJ zrušena povinnost vztažená k velikosti energeticky vztažné plochy. Je li  v bytovém domě založeno společenství vlastníků, má povinnost k  PENB toto SVJ. Pokud v bytovém domu není SVJ založeno není, má povinnosti k PENB vlastník budovy. Je li jich více (podíloví spoluvlastníci)  považují za jedinou osobu a nakládají s domem jako jediná osoba. Přehlednost situace je komplikována povinností vlastní-ků jednotek-tedy jednotlivých bytů, při jejich prodeji a od 1.1.2016 i při jejich pronájmu, předložit PENB, ale společenství povinnost  ho nechat zpracovat  již nemají. Vzniká tak situace kdy vlastník jednotky musí při prodeji předložit PENB budovy, jejíž vlastník povinnost zpracovat PENB již nemá. 

kontakty na nás

BRDSKÝ SERVIS s.r.o.

Hoděmyšl č.p. 42
262 42 Sedlice

Email :

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon:

+420 774 208 700

napište nám