hlavicka povinnosti  penb blue

      

                  STAVÍTE NOVÝ RODINNÝ DŮM REKONSTRUJETE  NEBO PRODÁVÁTE STARÝ?

Potom máte několik povinnosti ve vztahu ke SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV stanovených zákonem 406/2000 Sb. o hospodaření s energií. Připravili jsme pro Vás jednoduchý přehled.Při výstavbě nových budov, prodeji nebo pronájmu starých budov, musíte plnit požadavky na energetickou náročnost budov  (ENB) a v jednotlivých životních situacích doložit:

 

NOVOSTAVBA po 1.4.2013 do roku 2020

 

TYP BUDOVY nebo SITUACE

POŽADAVEK NA ENERGETICKOU NÁROČNOST

POVINNOST MÍT PENB

POZOR Přístavba a nástavba navyšující původní energeticky vztažnou plochu o více než 25 % se považuje při stanovení referenčních hodnot ukazatelů energetické náročnosti budovy za novou budovu.

POŽADAVEK NA NÁKLADOVĚ OPTIMÁLNÍ ÚROVEŇ

JE POVINNOST

nákladově optimální úrovní se rozumí stanovené požadavky na energetickou náročnost budov nebo jejich stavebních nebo technických prvků, která vede k nejnižším nákladům na investice v oblasti užití energií, na údržbu, provoz a likvidaci budov nebo jejich prvků v průběhu odhadovaného ekonomického životního cyklu.

 

NOVOSTAVBA od roku 2020

TYP BUDOVY nebo SITUACE

POŽADAVEK NA ENERGETICKOU NÁROČNOST

POVINNOST MÍT PENB

POZOR Přístavba a nástavba navyšující původní energeticky vztažnou plochu o více než 25 % se považuje při stanovení referenčních hodnot ukazatelů energetické náročnosti budovy za novou budovu.

POŽADAVEK NA TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBU

JE POVINNOST

je to budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.

 

REKONSTRUKCE po 1.4.2013

TYP BUDOVY nebo SITUACE

POŽADAVEK NA ENERGETICKOU NÁROČNOST

POVINNOST MÍT PENB

REKONSTRUKCE je stavební úprava, přístavba nebo nástavba nenavyšující původní energeticky vztažnou plochu o více než 25 %. (Směrodatné je datum žádosti o stavební povolení nebo datum ohlášení změny dokončené budovy podle stavebního zákona); Rekonstrukce -větší změna dokončené stavby se definuje jako taková změna, při níž je dotčeno více než 25% plochy obálky budovy (obálka budovy je tvořena součtem ploch otvorových výplní, obvodových zdí, střechy a podlahy, tedy ploch ohraničujících budovu od  venkovního prostředí)

POŽADAVEK NA NÁKLADOVĚ OPTIMÁLNÍ ÚROVEŇ

JE POVINNOST, ALE

tzv. nákladově-optimální úroveň pro renovované prvky, nebo pro celou budovu podle rozhodnutí stavebníka

pokud se renovuje více než 25 % obálky a není zpracovaný platný prukaz (např. z předchozí koupě domu nebo předchozí fáze renovace)

POZNÁMKA :neexistuje požadavek na rozsah renovace, ale na energetickou kvalitu renovovaných prvků, případne celé budovy v případech, kdy je to pro stavebníka výhodné; pokud se nezpracovává prukaz, stavebník si uchová úcetní doklady (např. od prodejce stavebnin nebo od stavební firmy)

PRODEJ NEBO NOVÝ PRONÁJEM po 1.4.2013

TYP BUDOVY nebo SITUACE

POŽADAVEK NA ENERGETICKOU NÁROČNOST

POVINNOST MÍT PENB

NENÍ POŽADAVEK   ENERGETICKOU NÁROČNOST

 

JE POVINNOST NECHAT ZHOTOVIT PENB

indikace energetické třídy musí být i v INZERCI

Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947

           

 

 
 
 
 
     

Rodinné domy

Při prodeji svého domu máte povinnost zajistit zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy. Neriskujte zbytečné problémy za nedodržení této povinnosti v rádu nekolika tisíc pokutu v řádech několika desítek tisíc. Nestojí to za to.

KDY MUSÍM MÍT PENB?

kontakty na nás

BRDSKÝ SERVIS s.r.o.

Hoděmyšl č.p. 42
262 42 Sedlice

Email :

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon:

+420 774 208 700

napište nám