hlavicka povinnosti penb

 

 VLASTNÍTE VEŘEJNOU BUDOVU?

 

Potom máte několik povinnosti ve vztahu ke SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV stanovených zákonem 406/2000 Sb. o hospodaření s energií. Připravili jsme pro Vás jednoduchý přehled.Při výstavbě nových budov, prodeji nebo pronájmu starých budov, musíte plnit požadavky na energetickou náročnost budov  (ENB) a v jednotlivých životních situacích doložit:

 

 

 

 

STÁVAJÍCÍ BUDOVA

TYP BUDOVY nebo SITUACE

POŽADAVEK NA ENERGETICKOU NÁROČNOST

POVINNOST ZAJISTIT PENB

PENB s EVP > 500 m2 od 1.7. 2013

NENÍ POVINNOST

JE POVINNOST

PENB s EVP > 250 m2 od 1.7. 2015

POZNÁMKA : Veřejné budovy mají povinnost průkaz vystavit u vchodu nebo ve vstupním prostoru.

 

 

NOVOSTAVBA po 1.4.2013

TYP BUDOVY nebo SITUACE

POŽADAVEK NA ENERGETICKOU NÁROČNOST

POVINNOST ZAJISTIT PENB

POZOR Přístavba a nástavba navyšující původní energeticky vztažnou plochu o více než 25 % se považuje při stanovení referenčních hodnot ukazatelů energetické náročnosti budovy za novou budovu.

POŽADAVEK NA NÁKLADOVĚ OPTIMÁLNÍ ÚROVEŇ pro renovované prvky

JE POVINNOST

zhruba odpovídá nízkoenergetickému standardu

 

 

NOVOSTAVBA S ENERGETICKY VZTAŽNOU PLOCHOU

TYP BUDOVY nebo SITUACE

POŽADAVEK NA ENERGETICKOU NÁROČNOST

PENB

POZN. K CELÉMU DOMU-PENB s EVP > 1500 m2 do 1.1. 2015

    POŽADAVEK NA TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBU  je to budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.

JE POVINNOST

POZN. K CELÉMU DOMU PENB s EVP > 1000 m2 do 1.1. 2017

POZN. K CELÉMU DOMU PENB s EVP <  1000 m2 do 1.1. 2019

 

 

REKONSTRUKCE po 1.4.2013

TYP BUDOVY nebo SITUACE

POŽADAVEK NA ENERGETICKOU NÁROČNOST

POVINNOST ZAJISTIT PENB

REKONSTRUKCE je stavební úprava, přístavba nebo nástavba nenavyšující původní energeticky vztažnou plochu o více než 25 %. (Směrodatné je datum žádosti o stavební povolení nebo datum ohlášení změny dokončené budovy podle stavebního zákona);

POŽADAVEK NA NÁKLADOVĚ OPTIMÁLNÍ ÚROVEŇ pro renovované prvky

tzv. nákladově-optimální úroveň pro renovované prvky, nebo pro celou budovu podle rozhodnutí stavebníka

JE POVINNOST, ALE

pouze pokud se renovuje více než 25 % obálky a není zpracovaný průkaz (např. z předchozí koupě domu nebo předchozí fáze renovace); zpracovaný a vystavený průkaz musí mít ale do poloviny roku 2013 budova s energeticky vztažnou plochou nad 500 m2 a do poloviny roku 2015 budova nad 250 m2 tak jako tak

POZNÁMKA : neexistuje požadavek na rozsah renovace, ale na energetickou kvalitu renovovaných nebo měněných prvků, případně celé budovy v případech, kdy je to pro stavebníka výhodné; pokud se nezpracovává průkaz, stavebník si uchová účetní doklady (např. od prodejce stavebnin nebo od stavební firmy)

 
 
         

 

 

VEŘEJNÉ BUDOVY

Veřejné budovy mají zákonem stanovené podmínky, ve vztahu k lhůtám,  nejpřísnější. Od 1.7.2013 má každý vlastník veřejné budovy ze zákona (novela zákona č. 406/2000 Sb.) č.318/2012 Sb. § 7a) písm. b) povinnost mít zpracovaný Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2. Jedná se o budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem je orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci.Jedná se zejména o budovy, v nichž sídlí:

 • Obecní, městské a krajské úřadyVEREJNÁ BUDOVA URAD
 • Budovy hasičských sborů, dobrovolných hasičů...
 • Budovy soudů a jiných správních orgánů
 • Budovy policie ČR, městské policie
 • Budovy škol - mateřských, základních, středních...
 • Dětské domovy, internáty, kojenecké ústavy...
 • Domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou
 • Budovy stravovacích zařízení
 • Nemocnice a jiná zdravotnická zařízení
 • Kulturní zařízení - divadla, kina...
 • Sportovní zařízení, sportoviště...

ŠIPKA POVINNOSTI VLASTNÍKŮ VD2

kontakty na nás

BRDSKÝ SERVIS s.r.o.

Hoděmyšl č.p. 42
262 42 Sedlice

Email :

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon:

+420 774 208 700

napište nám